Airsoft

Category:

Team Deathmatch är ett grundläggande Airsoft-spel. Två rivaliserande lag (blå och röd) deltar i det här spelet och börjar från sina startpositioner samtidigt, i vårt fall "basen". Baserna är belägna på två motsatta delar av polygonerna. Spelreglerna är enkla. Det spelas tills det ena laget eliminerar det andra. När spelaren träffas, måste han skrika "IGÅNG" högt och lämna polygonen med handen upphöjd över huvudet genom att gå till basen. Spelet slutar när spelarna i ett lag är alla i sin bas, vilket innebär att de alla påverkas. Han vann ett lag som fortfarande har aktiva spelare i spelet. Det förklaras sedan slutet på partiet. Den genomsnittliga varaktigheten för ett spel i vårt fält är 3-6 minuter.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Airsoft”

Your email address will not be published. Required fields are marked *